Godātie kolēģi!


JAUNUMI - 2016


15.–17. OKTOBRĪ  PSIHOLOĢIJAS DIENASietvaros notiks vairāki pasākumi


14. oktobrī RSU notiks zinātniski praktiskā konference "Personība un sabiedrība: pārskats par pētījumu rezultātiem", kuras mērķis ir prezentēt Valsts pētījumu programmu ietvaros RSU realizēto projektu rezultātus.
Konference notiks Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Anniņmuižas bulvārī 26a, 130.telpā (konferenču zālē) no plkst. 12.00 līdz 17.00.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferences mērķis ir prezentēt Valsts pētījumu programmas ietvaros RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTĒ realizēto projektu rezultātus, kurā pētnieki informēs:
- par Latvijas Klīniskā personības testa izveides gaitu un rezultātiem,
- par kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēti,
- par ekonomiskās krīzes situācijas ietekmi uz cilvēka vērtību sistēmu un personības vērtībām pārmaiņu laikā, kā arī Latvijas iedzīvotāju vērtību dinamiku.

Konferences programma un informācija par reģistrāciju pieejama RSU mājaslapā.

Pieteikšanās un informācija: gunta.freimane@rsu.lv
15. oktobrī  plkst. 10.00 - 18.00. Rīgas Stradiņa universitātē Anniņmuižas bulvārī 26a, 130 auditorijā Latvijas Psihologu biedrība rīko Latvijas psihologu 3. kongresu "Psihologu profesionālā darbība Latvijā jeb dzīve pēc psihologu likuma pieņemšanas".


Kongresa mērķis ir apvienot dažādu psiholoģijas profesionālo darbības jomu speciālistus, mācībspēkus un studentus, lai diskutētu par psihologa profesijas statusu un situāciju mūsu valstī, un vienotos par būtiskajiem nosacījumiem psihologu profesionālās darbības kvalitātes un profesijas prestiža celšanai turpmāk.Aicinām reģistrēt savu dalību šajā saitē:

http://webanketa.com/forms/64wk8e1p60qkjck3cgskcrb6/


 Informācija par pasākumiem ir pieejamaPsiholoģijas dienu mājaslapā http://www.psihologijasdienas.lv/Ielūgums


15. oktobrī  plkst. 17.45 kongresa noslēgumā uz kolektīvās monogrāfijas "Veselības psiholoģija" prezentāciju!


Monogrāfijā raksturoti nozīmīgākie veselības psiholoģijas jēdzieni, teorijas, parādīti mūsdienās aktuālie pētniecības un praktiskās darbības virzieni.

Monogrāfijas zinātniskās redaktores ir Dr. psych., asoc.prof. Kristīne Mārtinsone un Dr.med., doc. Velga Sudraba, un to sagatavojis RSU mācībspēku kolektīvs, sadarbojoties ar Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas biedriem.