Rekvizīti:

biedrība "Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija"

S Eizenšteina iela 79-58, Rīga, LV-1079

Reģ.Nr. 50008203511

SWEDbank AS

HABALV22

LV13HABA0551035898804