JAUNUMI - 2016


PASĀKUMI 2016


15.–17. OKTOBRĪ Psiholoģijas dienas ietvaros notika vairāki pasākumi


14. oktobrī RSU notika zinātniski praktiskā konference "Personība un sabiedrība: pārskats par pētījumu rezultātiem".
Konferences mērķis ir prezentēt Valsts pētījumu programmas ietvaros RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTĒ realizēto projektu rezultātus, kurā pētnieki informēs:
- par Latvijas Klīniskā personības testa izveides gaitu un rezultātiem,
- par kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēti,
- par ekonomiskās krīzes situācijas ietekmi uz cilvēka vērtību sistēmu un personības vērtībām pārmaiņu laikā, kā arī Latvijas iedzīvotāju vērtību dinamiku.

15. oktobrī  Rīgas Stradiņa universitātē Latvijas Psihologu biedrība rīkoja Latvijas psihologu 3. kongresu "Psihologu profesionālā darbība Latvijā jeb dzīve pēc psihologu likuma pieņemšanas".

Kongresa mērķis ir apvienot dažādu psiholoģijas profesionālo darbības jomu speciālistus, mācībspēkus un studentus, lai diskutētu par psihologa profesijas statusu un situāciju mūsu valstī, un vienotos par būtiskajiem nosacījumiem psihologu profesionālās darbības kvalitātes un profesijas prestiža celšanai turpmāk.


15. oktobrī kongresa noslēgumā prezentēti RSU izdevniecībā izdotās kolektīvās monogrāfijasVeselības psiholoģija  (zinātniskās redaktores ir asoc. prof. Kristīne Mārtinsone un doc. Velga Sudraba).


Informācija par pasākumiem ir pieejama Psiholoģijas dienu mājaslapā http://www.psihologijasdienas.lv/


20. - 21. JŪNIJĀ NOTIKA SEMINĀRS "MOTIVĒJOŠĀ INTERVĒŠANA".


 Semināru vadīja: Sociālā darba maģistre Daina Vanaga.

2010.gadā Diana Vanaga ir apguvusi 10 dienu (80 stundu) apmācības
,,Motivējošā intervēšana" Norvēģijā ar tiesībām mācīt citus speciālistus.


14. MAIJĀ NOTIKA VIDEOLEKCIJA "Veselība un attīstība agrīnā bērnībā" (Health and Development in Early Childhood).


Lekciju vadīja ievērojama Krievijas psiholoģe, bioloģijas zinātņu doktore, A.Hercena vārdā nosauktās Krievijas valsts pedagoģijas universitātes Bērnības institūta Bērna psiholoģijas un psihofizioloģijas katedras profesore Jeļena Nikolajeva.

Rīgas Stradiņa Universitātes un Pēterburgas Valsts transporta universitātes (Petersburg State Transport University) sadarbības līguma ietveros.

Profesore Jeļena Nikolajeva ir vairāk kā 400 zinātnisku publikāciju, tai skaitā - monogrāfiju, mācību grāmatu autore (piemēram, "Psihofizioloģija", "Veselības psiholoģija"), viena no vadošajām speciālistēm smadzeņu funkcionālās asimetrijas un radošuma psiholoģijas un psihofizioloģijas jomā, pārstāv Krieviju Eiropas Veselības psiholoģijas savienībā (European Health Psychology Society), Fulbraita programmas ietvaros strādājusi par zinātnisko līdzstrādnieku un profesoru ASV (Sandjego).13. - 16. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē notika  2. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja"

Plašāka informācija par konferenci, tās programmu:

http://www.rsu.lv/konference-veseliba-un-personibas-attistiba


14. APRĪLĪ notika kolektīvās monogrāfijas "Veselības psiholoģija"  prezentācija.

Monogrāfijā raksturoti nozīmīgākie veselības psiholoģijas jēdzieni, teorijas, parādīti mūsdienās aktuālie pētniecības un praktiskās darbības virzieni.

Monogrāfijas zinātniskās redaktores ir Dr. psych., asoc.prof. Kristīne Mārtinsone un Dr.med., doc. Velga Sudraba, un to sagatavojis RSU mācībspēku kolektīvs, sadarbojoties ar Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas biedriem.

 

PASĀKUMI 2015

15.–17. OKTOBRĪ Rīgas Stradiņa universitātē notika vairāki Psiholoģijas dienām veltīti pasākumi. 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Jaunas perspektīvas veselības psiholoģijā notika 15. oktobrī


Plašāka informācija par konferenci, tās programmu:

http://www.rsu.lv/studentiem/520-sabiedribas-veselibas-un-socialas-labklajibas-fakultate/9465-psihologijas-dienas-rsu-pulce-plasu-interesentu-loku-un-iezime-turpmakas-sadarbibas-aprises-aktualu-problemu-risinasana


Efratas Neteres videointervija:

https://www.youtube.com/watch?v=TQpJPgkDTII


Šulamītes Kreitleres videointervija:

https://www.youtube.com/watch?v=JKAZPkApYL0