Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija aicina sadarboties profesionāļus

 

                2012. gada nogalē veselības psiholoģijas interesentu grupa nodibināja Latvijas Veselības psiholoģijas asociāciju. Jaunizveidotās organizācijas misija ir izveidot, attīstīt un popularizēt veselības psiholoģijas specializāciju Latvijā, un apvienot profesionāļus, kuri strādā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē, lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās, garīgās un sociālās veselības uzlabošanu.

 

 

                 Kas ir veselības psiholoģija?

 

             Veselības psiholoģija (Lielbritānijā un ASV nereti lieto terminu „uzvedības medicīna”, savukārt Krievijā – „medicīnas psiholoģija”) pēta ar veselību un slimību saistītos psiholoģiskos aspektus. Tās pārstāvji cenšas izprast un izzināt šo aspektu ietekmi uz veselības saglabāšanu, slimību cēloņiem un cilvēka reakciju uz slimību, uzvedību slimības laikā, kā arī piedāvā intervences / metodes, lai sekmētu veselību gan indivīda, gan sabiedrības līmenī un lai palīdzētu pārvarēt slimību. Plašāk par to lasiet Amerikas Psiholoģijas asociācijas, Lielbritānijas Psiholoģijas asociācijas un Eiropas Veselības psiholoģijas savienības mājaslapās  http://www.apa.org/about/division/div38.aspx ; http://www.health-psychology.org.uk/ un http://www.ehps.net/ .

Veselības psiholoģija ir salīdzinoši jauna psiholoģijas nozare, kas ir izveidojies 20. gadsimta 70. gados un piedāvā veselību un slimību izprast kā daudzu faktoru mijiedarbības rezultātu, t.i., vērtējot cilvēka, grupas un sabiedrības veselību un slimības, ņemt vērā ne tikai bioloģiskos procesus (piemēram, ģenētiskā predispozīcija, vīrusa izraisīta slimība), bet arī psiholoģiskos procesus (piemēram, dzīvesveids, komunikācija ar veselības aprūpētājiem, stress, uzskati par veselību) un sociālos procesus (piemēram, veselības aprūpes sistēma, sociālais atbalsts). Psiholoģiskie faktori var ietekmēt veselību gan tieši (stress izraisa hormonu (piemēram, kortizola) izdalīšanos, kas laika gaitā kaitē organismam), gan netieši – ar cilvēka izdarītajām izvēlēm (piemēram, smēķēt / vingrot) (Ogden, 2012).

Veselības psiholoģija integrē klīniskās psiholoģijas, medicīnas, medicīnas socioloģijas, epidemioloģijas, bioloģijas, neirozinātnes sasniegumus, un to raksturo piederība psiholoģijas zinātnei, kā arī atvērtība starpnozaru sadarbībai.

            Tātad veselības psihologi palīdz uzturēt un uzlabot indivīda, grupas un sabiedrības fizisko, sociālo un garīgo veselību, viņi attīstīta izpratni par to, kā papildus bioloģiskajiem cēloņiem, dažādi psiholoģiskie, uzvedības, sociālie un kultūras faktori ietekmē fizisko veselību un slimību (Johnston, 1994).